Logo en vlaggetjes Logo en vlaggetjes

Toekomst

Sinds het dempen van de haven definitief van de baan is, worden er plannen ontwikkeld door overheid, corporaties en particulieren om het gehele gebied opnieuw in te richten (zie bijvoorbeeld een vroeger plan voor Piushaven 17). De toekomst van de Piushaven is niet alleen die van het water en de ermee verbonden activiteiten. Het begrip Piushaven staat tegenwoordig ook voor een stadsgebied in het centrum, waar door de gewijzigde functie van de haven tal van nieuwe activiteiten ontwikkeld worden voor de woningbouw en voorzieningen. De ontwikkeling daarvan is het goed na te gaan op de website voor de Piushaven, waar alle plannen voor woningbouw, verkeer, recreatie en economie.

De bevolking voelt zich zeer betrokken bij de ontwikkeling van de Piushaven en het gebied eromheen. Behalve de Stichting Thuishaven Tilburg is er een BewonersPlatform Piushaven, dat de belangen van iedereen in het gebied vertegenwoordigt en de contacten onderhoudt met de politiek en ambtenaren.

In het kader van het Kunstenplan Openbare Ruimte Tilburg (KORT) bedacht kunstenares Wapke Feenstra in 2003 speciaal voor de Piushaven het project Huisboomfeest. Het kunstproject geeft een impressie van het dagelijkse leven in de vijf verschillende wijken rondom de Piushaven en aanliggende wijken. De Piushaven werk trouwens vbaker als inspiratiebron voor kunstenaars en performers. Lees bijvoorbeeld eens over het kanaal en de Piushaven als wereldzee, met speciaal geschreven muziek daarvoor.

Lees ook het pleidooi om 2010 het Jaar van het varend Erfgoed te maken.
Havenpark
De ontwerper van het park aan de noordoever is landschapsarchitect Cor Geluk van bureau Juurlink & Geluk. Het planteam Openbare Ruimte, met daarin bewoners uit de omliggende woonwijken van de Piushaven, heeft meegedacht over het ontwerp.