Logo en vlaggetjes Logo en vlaggetjes

Organisaties

Een overzicht van alle partijen die in en rond de Piushaven actief zijn:

 

Stichting Thuishaven Tilburg

De Stichting Thuishaven Tilburg heeft als doel het ontwikkelen van de Piushaven met haar toeloop tot een multifunctioneel gebied waarin werken, wonen en recreëren harmonisch samengaan.

Piushaven Levend Podium

De kades, het water en de pier in de Piushaven zijn een ‘levend podium’ voor allerlei evenementen en activiteiten. Veel initiatiefnemers hebben de kans aangegrepen om op deze unieke plek in de stad iets te organiseren. Op piushaven.nl  vindt u een kalender met de activiteiten en evenementen in de Piushaven.

LVBHB

Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig. De vereniging vertegenwoordigt hiermee alle historische schepen waarmee de oorspronkelijke schipper vroeger zijn brood verdiende door de handel, de beurtvaart of de sleepvaart.

Gemeente Tilburg

Piushaven wordt ontwikkeld door de gemeente in samenwerking met een aantal marktpartijen. In hun gezamenlijke ambitie voor de ontwikkeling van het gebied, gaan zij uit van de gedachte dat de Piushaven behoort tot het collectieve bezit van Tilburg.

Bewonersplatform Piushaven

Het BPP is de vertegenwoordiger van alle betrokken bewoners in het Piushavengebied.

Ondernemersvereniging

De OndernemersVereniging Piushaven (OVP) is opgericht in juni 2012 met als doel het behartigen van de belangen van bedrijven die gevestigd zijn, of zakelijk actief zijn, in en rondom de Piushaven in Tilburg.