Logo en vlaggetjes Logo en vlaggetjes

Bewonersplatform Piushaven

Bewonersplatform Piushaven

Het Bewonersplatform Piushaven is de spreekbuis voor alle groeperingen en individuele bewoners in het gebied. Doel van het BPP is een mooie en leefbare Piushaven, nu en in de toekomst. Het tracht de belangen van iedereen in het gebied zo goed mogelijk te vertegenwoordigen en onderhoudt daartoe contacten met de politiek en ambtenaren. Via de diverse overlegplatforms wordt het platform geïnformeerd.

Als reactie op de plannen van de gemeente voor het Piushavengebied heeft het BBP destijds een alternatieve stedenbouwkundige schets ontwikkeld, gebaseerd op de wensen van de bewoners in het gebied. Leidraad was daarbij een groen-blauwe wig tot in het stadscentrum, duurzaamheid en leefbaarheid. Dit heeft geresulteerd in een plan dat begint met een flaneergebied op de kop van de haven en eindigt met open bebouwing die uitkijkt op de Moerenburg.

Contactinformatie: www.piushaven.nl/algemeen/organisatie