Stichting Tilburg te Water

Havendijk 7
5017 AL Tilburg

Postadres: St. Sebastiaanstraat 10A, 5017 AW Tilburg

06 – 2551 5556 (ook WhatsApp!)

info@tilburgtewater.nl
www.tilburgtewater.nl

KvK: 17238036
Rabobank: NL59 RABO 0148 3966 74
BTW-nummer: NL8201.97.063.B01
RSIN: 820197063

Stichting Tilburg te Water is door de belasting ANBI-erkend.
Stichting Tilburg te Water ondersteunt de Quiet Community
Algemene voorwaarden Stichting Tilburg te Water

Voorzitter TtW: Lucia Kleinegris
Secretaris TtW: Elly van de Wouw
Penningmeester TtW: Hans van der Schoof
Raad van Advies: Ruud Weezeman en Dick Janssen

Volg ons op:

Aanmelden Piushaven Tips

 

Doelstelling

De Stichting Tilburg te Water is een organisatie zonder winstoogmerk, die zich ten doel stelt de ‘waterkant’ van Tilburg te promoten.

De Stichting Tilburg te Water is in 2009 opgericht met als doel het bevorderen van het contact tussen de bevolking van Tilburg en hun Piushaven, alsmede het lokaal, regional en landelijk op de kaart zetten van de Piushaven in recreatief, nautisch, historisch en natuurlijk opzicht. Tevens het belichten van het verleden en het heden van de binnenscheepvaart in Tilburg in algemene zin en ‘verder alles dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord’

De stichting Tilburg te Water tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van structurele en incidentele activiteiten en evenementen, op, om, en/of over het water, zowel voor specifieke doelgroepen als voor algemeen publiek.

Financiële verantwoording

Beleid

Het komt er in de praktijk op neer dat Stichting Tilburg te Water is opgericht voor het creëren van vaarmogelijkheden voor de Tilburgse bevolking en voor andere bezoekers. De diverse vaarmogelijkheden die TtW biedt, passen in het streven van de gemeente Tilburg naar kleinschalige recreatie op het water en geven invulling aan de wens van veel inwoners om meer te genieten van het Tilburgse water.

Stichting Tilburg te Water werkt samen met uiteenlopende partners voor vaartochten waarvoor mensen individueel kunnen boeken. Hierdoor worden telkens nieuwe groepen mensen bereikt en hebben mensen die niet direct een hele boot kunnen afhuren tóch de mogelijkheid om te varen. Deze vaarten zijn niet altijd vol bezet en geven soms verlies, maar ze leveren veel publiciteit en ook weer nieuwe groepsvaarten op.

Stichting Tilburg te Water heeft ook een sociale paragraaf: Jaarlijks verzorgt TtW een tiental vaarten voor groepen met geen of weinig budget. Deze groepen kunnen met 50% korting varen, indien nodig varen we soms zelfs voor nog minder. Ook kunnen niet commerciële, ideële of culturele partijen met weinig budget tot 50% korting krijgen bij de inzet van onze vloot en ons materieel. Daarnaast kunnen actieve vrijwilligers een vaart boeken met 50% korting.

Voor de groepsvaarten wordt een normaal tarief berekend. Een deel van deze opbrengst dekt de tekorten van de hierboven beschreven goede doelen.

Tevens wordt vanuit deze stichting incidenteel het organiseren van een groot havenfeest ter hand genomen. Zoals de havenfeesten MariVin in het verleden, en het havenfeest Piushaven Ahoi in 2014, tijdens Open Monumentendag.

Bij het organiseren van een evenement vraagt Tilburg te Water bedrijven, fondsen, particulieren en gemeente om een bijdrage in geld of in natura.

Privacy

Van onze klanten en contacten registreren we enkel de gegevens die nodig zijn. Hoe we dat doen en hoe lang we gegevens bewaren, leest u in ons privacy statement.

E-mailnieuwsbrief

Alle relaties alsmede de vrijwilligers ontvangen de e-mailnieuwsbrieven. Deze komt maximaal 1x per maand uit in het vaarseizoen en bevat tips over leuke evenementen en activiteiten die in de Piushaven plaatsvinden. Zowel onze eigen activiteiten als die van andere partijen.

Internet

Op de website www.tilburgtewater.nl staat de informatie over de vaartochten met Tilburg te Water overzichtelijk bij elkaar. Op Facebook en Twitter probeert de stichting zo veel mogelijk berichten te plaatsen die gerelateerd zijn aan de Piushaven en het varen op de Tilburgse wateren.

Duurzaamheid

Stichting Tilburg te Water hecht er waarde aan om (zonder daarin extreem te zijn) zorg te dragen voor duurzaamheid. Dat kan zich bijvoorbeeld uiten in het gebruik van biologisch (of op z’n minst scharrel-)vlees, duurzaam gevangen vis, niet gebruiken van wegwerpservies etc.

Beloningsbeleid

Alle werk dat door de vrijwilligers verricht wordt is vrijwilligerswerk. Als de financiën het toelaten wordt aan het eind van het jaar besloten of er een vrijwilligersvergoeding kan worden uitbetaald, uitsluitend aan vrijwilligers die structurele taken verrichten. Het bestuurswerk is vanzelfsprekend vrijwilligerswerk zonder enige vergoeding.

Om alle actieve vrijwilligers te bedanken voor hun inzet, organiseert Stichting Tilburg te Water jaarlijks een vrijwilligersfeest. Daarnaast kunnen actieve vrijwilligers materialen lenen en krijgen zij 50% korting op een vaartocht met familie of vrienden.

Stichting Tilburg te Water werkt met betaalde schippers. De schippers zijn in het bezit van de benodigde certificaten zodat optimale veiligheid wordt gewaarborgd. De schippers Groot Vaarbewijs (beroepsvaartbewijs) krijgen een hogere vergoeding dan de schippers Klein Vaarbewijs die de boten varen die maximaal 12 passagiers mogen vervoeren.

Verslag van uitgeoefende activiteiten

Stichting Tilburg te water is in 2009 opgericht en startte meteen met de organisatie van het Havenfeest Tilburg te Water, een groots havenfeest met meer dan 100 historische binnenvaartschepen en een uitgebreid cultureel publieksprogramma. Het havenfeest trok ruim 50.000 bezoekers in 1 weekend.

In 2010 bracht de stichting het eerste, gerestaureerde rondvaartschuitje, de kagenaar Tilia in de vaart. De Tilia heft een scheepvaartinspectiekeuring voor het vervoer van 32 personen. In 2011 schafte Stichting Tilburg te Water een ponton aan, ondermeer geschikt voor gebruik als drijvend podium in de Piushaven. In dat jaar startte ook de roeiboot- en kanoverhuur.  In 2012 volgde het tweede rondvaartschuitje de Waterlander, een tuindersvlet uit Boskoop, geheel gerestaureerd en van een elektrische voortstuwing voorzien dankzij een MVO subsidie van de gemeente Tilburg. In het voorjaar 2014 werd de Langendijker platkopschuit Vriendschap gedoopt, de 3e rondvaartschuit die net als de Waterlander geschikt is voor het vervoer van maximaal 12 passagiers. In de periode 2011-2013 stapten maar liefst 10.000 mensen aan boord van de schepen van Stichting Tilburg te Water, voor een verrassende vaart over het Tilburgse water. Zowel met groepsvaarten als met de themavaartochten waarvoor individueel kan worden geboekt. Voor de themavaarten zoekt Stichting Tilburg te Water samenwerking met partijen in de stad en met diverse partners rondom de Piushaven en elders aan de wateren in en rond Tilburg.

In 2010 ontstond het idee voor varende concerten met bijzonder goede muzikanten die een akoestisch concert geven aan boord, onder een ongebruikt viaduct. Vanaf 2011 programmeert en organiseert Stichting Tilburg te water jaarlijks een drietal van deze ‘Sous le Pont’-concerten.

Kortom er is in de eerste 5 jaren veel werk verzet! Dit zou niet mogelijk zijn geweest de bijdragen van vele vrijwilligers, particulieren en bedrijven… waarvoor grote dank!!

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Powered by themekiller.com