Stichting Thuishaven Tilburg >>
De Stichting Thuishaven Tilburg heeft als doel het ontwikkelen van de Piushaven met haar toeloop tot een multifunctioneel gebied waarin werken, wonen en recreëren harmonisch samengaan. De stichting zet zich al sinds 1993 in voor het behoud van de Piushaven en dan voor de nautische en toeristisch/recreatieve ontwikkeling.

Stichting Tilburg te Water >>
De Stichting Tilburg te Water is een organisatie zonder winstoogmerk, die zich ten doel stelt de ‘waterkant’ van Tilburg te promoten. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van structurele en incidentele activiteiten en evenementen, op, om, en/of over het water, zowel voor specifieke doelgroepen als voor algemeen publiek.

Piushaven Levend Podium >>
De kades, het water en de pier in de Piushaven zijn een ‘levend podium’ voor allerlei evenementen en activiteiten. Veel initiatiefnemers hebben de kans aangegrepen om op deze unieke plek in de stad iets te organiseren. Op hun website vindt u een kalender met alle activiteiten en evenementen van Piushaven Levend Podium.

LVBHB >>
Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig. De vereniging vertegenwoordigt hiermee alle historische schepen waarmee de oorspronkelijke schipper vroeger zijn brood verdiende door de handel, de beurtvaart of de sleepvaart.

Gemeente Tilburg >>
Piushaven wordt ontwikkeld door de gemeente Tilburg in samenwerking met een aantal marktpartijen. In hun gezamenlijke ambitie voor de ontwikkeling van het gebied, gaan zij uit van de gedachte dat de Piushaven behoort tot het collectieve bezit van Tilburg.

Piushaven werkt >>
De ondernemersvereniging Piushaven Werkt is opgericht in juni 2012 met als doel het behartigen van de belangen van bedrijven die gevestigd zijn, of zakelijk actief zijn, in en rondom de Piushaven in Tilburg.

Powered by themekiller.com