De Stichting Thuishaven Tilburg is in 1998 opgericht met als doel het ontwikkelen van de Piushaven en haar toeloop tot een multifunctioneel gebied waarin wonen, werken en recreëren harmonisch samengaan. Daarnaast ondersteunt de stichting het industrieel historisch erfgoed van Tilburg.

Adres
Hagelkruisstraat 5
5038 MD Tilburg
stichtingthuishaventilburg@gmail.com

KvK-nummer: 18051111
Rabobank: NL53 RABO 0162 4799 21
RSIN: 806786759
Stichting Thuishaven Tilburg is voor de belasting ANBI-erkend
Stichting Thuishaven Tilburg is niet BTW-plichtig

Voorzitter STT:                 Caroline Docters van Leeuwen
Secretaris STT:                 Huub Sibbing
Penningmeester STT:   Thomas Markus

 

Het eerste grote wapenfeit in de geschiedenis van de Stichting Thuishaven Tilburg is in 1997 het voorkomen van het voorgoed afsluiten van de Piushaven. Daarmee is de Piushaven behouden voor toekomstige generaties.
Tussen 1997 en 2003 organiseerde Stichting Thuishaven Tilburg 3 grote havenfeesten onder de naam MariVin. Deze havenfeesten waren een groot succes en zijn een inspiratiebron geweest voor veel nieuwe ontwikkelingen in het Piushavengebied.

De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door:

 • Het bevorderen van een toeristisch-recreatieve havenontwikkeling, samen met de gemeente Tilburg.
 • Ambassadeur te zijn voor de Piushaven in stad, regio en land.
 • Gesprekspartner te zijn voor gemeente en andere rechtstreeks of zijdelings bij de haven betrokken organisaties.
 • Het betrekken van de Tilburgse bevolking en haar bedrijfsleven.
 • Het organiseren van activiteiten, zoals de jaarlijkse Natuurschoonmaakdag Piushaven.
 • Het organiseren van (kleinschalige) evenementen, zoals het jaarlijkse Lichtjesfeest, MariVin en Ahoi.
 • Het uitgeven van publicaties verband houdend met de Piushaven en de directe omgeving.
 • Het ontwikkelen van een informatieve en educatieve route ‘De Waterkant van Tilburg’, bestaande uit een reeks borden, een website en een app.
 • Het opzetten en beheren van een ‘Vrijwilligersbank Piushaven’ voor de inzet bij eigen activiteiten, maar ook bij havenactiviteiten door andere partijen georganiseerd.

De 4 speerpunten zijn:

 • Het (door)ontwikkelen van een museumhaven in Tilburg, zodat de schepen van weleer te zien zijn in het gebied.
 • Het (door)ontwikkelen van de passantenhaven, zodat steeds meer passerende jachten op het kanaal de Piushaven aandoen.
 • Het (door)ontwikkelen van recreatie op- en aan het water voor zowel bezoekers als bewoners.
 • Het bevorderen van het behoud van bestaande kwaliteiten in de nieuwe gebiedsontwikkelingen. Bestaande kwaliteiten zijn de erfgoedwaarden van haven en gebouwen, landschappelijke- en natuurlijke kwaliteiten en de multifunctionele bruikbaarheid van de haven.

Beleid
Stichting Thuishaven Tilburg is een vrijwilligersorganisatie. Ze geeft gevraagd en ongevraagd advies ten behoeve van een succesvolle ontwikkeling van de Piushaven. Beslissingen worden genomen in overleg met een kerngroep. De kerngroep bestaat uit 5 tot 10 personen. Het formele bestuur hakt knopen door en is eindverantwoordelijk.
In de STT zijn mensen verenigd uit wijk, stad en land. Mensen met verstand van- en/of hart voor de Piushaven. STT is uitdrukkelijk geen bewonersbelangenorganisatie of schippersbelangenorganisatie, maar een brede ‘havenbelangen’-organisatie.

Stichting Thuishaven Tilburg heeft particuliere donateurs genaamd ‘Vrienden van de Thuishaven’. Zij doneren jaarlijks met een minimumbedrag van € 11,50. Daarvoor ontvangen zij tweemaal per jaar een papieren nieuwsbrief en in december een oud-en-nieuwkaart met een toepasselijk of actueel thema. En ook uitnodigingen voor activiteiten en korting op boekenuitgaven van de stichting. De bijdragen van de ‘Vrienden van de Thuishaven’ vormen de basis waardoor de noodzakelijke (on)kosten kunnen worden betaald die nodig zijn om de stichting draaiende te houden. Met dit geld wordt zuinig omgegaan, veel vrijwilligers zien af van declaratie van zaken als reiskosten en cartridges. Postbezorging in de buurt wordt te voet of met de fiets gedaan.

Voor activiteiten, evenementen en andere projecten zoals boekuitgaven en de educatieve Route ‘De Waterkant van Tilburg’ vraagt STT ook bedrijven, fondsen en gemeente om een bijdrage in geld of in natura. Alle relaties alsmede de vrijwilligers zijn opgenomen in ons adressenbestand en ontvangen de nieuwsbrieven en de oud-en-nieuwkaart.

Beloningsbeleid
Al het werk dat door de vrijwilligers verricht wordt, is vrijwilligerswerk zonder financiële vergoeding. Om actieve vrijwilligers te bedanken voor hun inzet voor de Piushaven, organiseert STT jaarlijks een vrijwilligersfeest.

Nieuwsbrieven

Financiële verantwoording

 

Powered by themekiller.com